Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε πέντε ειδικότητες.

 

Ανακοινώσεις

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης