«Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων»

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου