Ανακοινώσεις

 15 Nov 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Hμερίδα με θέμα :«Ενημέρωση για την υλοποίηση των πράξεων - Εκτίμηση αποτελεσμάτων»
 07 Nov 2019 Ημερίδα 15/11/2019
 25 Apr 2019 Παράταση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις
 29 Mar 2019 Οριστικοί Πίνακες με Επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφερειακή Ενότητα
 19 Mar 2019 Παράταση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις
 19 Mar 2019 Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων
 13 Mar 2019 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις
 06 Mar 2019 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραλαβής των φακέλων δικαιολογητικών
 23 Feb 2019 Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών
 29 Jan 2019 Ανακοίνωση - Δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων των αιτήσεων
 16 Jan 2019 Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων
 16 Jan 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη
 14 Jan 2019 Υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων στο έργο "Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων"
 25 Jul 2018 Δημοσίευση ιστότοπου
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου